Všetko o kampani

Naša kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť. Kampaň je realizovaná v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, http://www.institutrr.sk/.

 

Logo "Keď vyrastiem" na stiahnutie

vo formáte *.ai (1 079 kB) | vo formáte *.eps (660 kB) | vo formáte *.pdf (294 kB)

 

Logo "Rodová rovnosť" na stiahnutie

vo formáte *.ai (1 115 kB) | vo formáte *.eps (691 kB) | vo formáte *.pdf (305 kB)

 

Printové dáta na stiahnutie

KED_VYRASTIEM_dievca_PRINT.pdf (2 MB) | KED_VYRASTIEM_pilot_PRINT.pdf (2,4 MB)

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?