Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Čo sú rodové nerovnosti v odmeňovaní?

Rodové nerovnosti v odmeňovaní predstavujú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien podmienené najmä rodovými stereotypmi a očakávaniami. Štatisticky sa vyčísľujú v priemeroch hodinového zárobku alebo mesačného platu. Rodové nerovnosti v odmeňovaní, označované aj rodový mzdový rozdiel, vznikajú v dôsledku viacerých faktorov, ako sú napríklad: postavenie žien a mužov v spoločnosti; spoločenská hodnota, aká sa pripisuje práci mužov a práci žien; nerovnomerná deľba práce v domácnosti a pri starostlivosti o deti a závislých členov rodiny medzi ženami a mužmi; horizontálna a vertikálna profesijná rodová segregácia, čiže koncentrácia žien a mužov v určitých typoch povolaní a na určitých pozíciách. Viac o možných príčinách rodových rozdielov v odmeňovaní nájdete v štúdii Oľgy Pietruchovej „Nedocenená práca žien. História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní“ v publikácii Aká práca, taká pláca?

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?