Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Smú zamestnávatelia platiť ženám za tú istú prácu menej ako mužom?

Nie. Platiť ženám menej ako mužom za tú istú alebo rovnocennú prácu je nezákonné. Platné právne predpisy EÚ týkajúce sa otázky rovnakého platu za rovnocennú prácu (smernica 2006/54/ES) zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia vo vzťahu k všetkým aspektom a podmienkam odmeňovania. Smernicu 2006/54/ES začlenili do svojich vnútroštátnych právnych systémov všetky členské štáty EÚ. Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty je aj súčasťou legislatívy Slovenskej republiky: konkrétne ju upravuje Ústava SR (čl. 12), Zákonník práce (zákon č. 311/2001, Zb. §13, §119a) a tzv. antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004, Zb. §3 ods. 1, §6 ods. 2 písm. b). Viac o legislatívnych rámcoch a možnostiach ochrany pred diskrimináciou v odmeňovaní na základe pohlavia nájdete v časti Čo môžeme urobiť.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?