Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Kto naráža na sklený strop?

Nevýhody a prekážky, s ktorými sa ženy stretávajú v kariérnom postupe na najvyššie priečky, len zriedka vidno na prvý pohľad. Pojem sklený strop preto označuje skryté rodové bariéry, akési nepísané pravidlá vládnuce vo firmách, inštitúciách, spolkoch a iných organizáciách. Strop znamená hranicu, po ktorú sa ženy vo svojom postupe smú dostať a sklený obrazne vyjadruje skutočnosť, že žena už vďaka svojim profesionálnym kvalitám na špičkovú pozíciu dovidí a dokáže si predstaviť svoje pôsobenie v nej. Sklený strop je typom nepriamej rodovej diskriminácie. Svedčí o ňom o. i. väčší rodový rozdiel v odmeňovaní pri vyšších príjmoch (v porovnaní s rodovým rozdielom pri nižších príjmoch). Naopak, rodová predpojatosť voči mužom, t. j. očakávanie, že ako muži budú automaticky túžiť po riadiacich postoch a že sú pre ne apriori kvalifikovaní, sa vo feminizovaných profesiách prejavuje fenoménom zvaným sklený výťah. Základné informácie o týchto i ďalších pojmoch dôležitých z hľadiska rodovej rovnosti nájdete v Glosári rodovej terminológie.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?