Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Zarábajú ženy v tých istých povolaniach rovnako ako muži?

Štatistické zisťovanie z roku 2012, ktoré porovnávalo hrubú mesačnú mzdu žien so mzdou mužov v rovnakých povolaniach, naznačuje, že ženy zarobia menej ako muži nielen medzi radovými zamestnancami, ale aj na riadiacich postoch. Nekvalifikované pracovníčky a pomocníčky zarobia len 74% platu mužov na obdobných pozíciách. V službách a obchode zarobia ženy iba 70% platu mužov. Odborníčky v rôznych oblastiach zarobia iba 70,5% platu odborníkov. No najväčšia rodová nerovnosť vládne na najvyšších postoch: zákonodarkyne alebo iné riadiace pracovníčky zarábajú takmer o tretinu menej ako muži. Viac o skutočnosti, že ženy sa koncentrujú v nižších príjmových pásmach, kým rozloženie mužov je rovnomernejšie a podstatne viac napĺňajú vyššie príjmové pásma, sa dozviete napríklad v štúdii sociologičky Jarmily Filadelfiovej „Rodová priepasť. Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov“ v publikácii Aká práca, taká pláca?

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?