Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Kde je pes zakopaný?

Skúste ho pohľadať pod hromadou špinavej či neožehlenej bielizne. Domácnosť sa sama neuprace a deti sa samy neopatria. Čas, ktorý ženy trávia neplatenou prácou v domácnosti, im môže chýbať pri sebarealizácii v platenej práci. Prevažujúca rodovo podmienená deľba práce prisudzuje starostlivosť o deti a domácnosť hlavne ženám, pričom mužov uvoľňuje pre trh práce. No v dôsledku takejto rodovej deľby práce mnohé ženy nemôžu byť vo vzťahu k trhu práce rovnako flexibilné a mobilné, ako spravidla bývajú muži. Ženy sa potom ocitajú v začarovanom kruhu: z profesijnej sféry sú „presmerovávané“ späť do súkromnej sféry. Rakúska ekonómka Gabriele Michalitsch preto v štúdii Ekonomické (re)produkovanie rodovej nerovnosti zdôrazňuje: „V konečnom dôsledku sa rodová deľba práce v súkromnej sfére a rodové rozdiely na trhu práce vzájomne podporujú.“

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?